بسته آموزشی پیش دبستانی

💎بسته آموزشی پیش دبستانی💎 👈شامل بخش های زیر می باشد👇👇👇 زبان آموزی شناخت اعداد علوم آموزش مهارت های زندگی آموزش…

100
49,000 تومان

آموزش فارسی ششم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این مجموعه آموزشی  دروس فارسی ششم   را فرا خواهید گرفت…
0
رایگان!

آموزش قرآن ششم

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این مجموعه آموزشی  دروس قرآن ششم   را فرا خواهید گرفت…
0
رایگان!

آموزش هدیه های آسمان ششم

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این مجموعه آموزشی  دروس هدیه های آسمان ششم   را فرا…
0
رایگان!

بسته آموزشی پایه ششم دبستان

💎کتابخانه الکترونیکی پایه ششم💎 👈شامل بخش های زیر می باشد👇👇👇 آموزش قرآن آهدیه های آسمان کار و فناوری آموزش ریاضی…

8
49,000 تومان

بسته آموزشی پایه پنجم دبستان

💎کتابخانه الکترونیکی پایه پنجم💎 👈شامل بخش های زیر می باشد👇👇👇 آموزش هدیه های آسمان آموزش علوم (آموزش درسهای کتاب به…

6
49,000 تومان

بسته آموزشی پایه چهارم دبستان

💎کتابخانه الکترونیکی پایه چهارم💎 👈شامل بخش های زیر می باشد👇👇👇 آموزش قرآن آموزش درس اول تا پانزدهم -دعای ختم قرآن…

17
49,000 تومان

بسته آموزشی پایه سوم دبستان

💎کتابخانه الکترونیکی پایه سوم💎 👈شامل بخش های زیر می باشد👇👇👇 آموزش قرآن آموزش نماز – آموزش روخوانی – انس با…

11
49,000 تومان