مقالات مهارت های معلمی

مهارت های معلمی

بیشک معلمی از مشاغل مقدس و گرامی است و آرزوی هر کسی این است که خداوند توفیقش را فراهم کند که معلمی را نصیبش کند. و این به دلیل اهمیت و انبیایی بودن این شغل می‌باشد و اداره موفق کلاس در طول تدریس شرط ضروری تدریس مؤثر است.

مساعد ساختن کلاس برای یادگیری فعال و مؤثر، مهارت پیچیده و دشواری است که معلم باید بیاموزد و مدام بر معلوماتش در این مورد بیفزاید. شاید کلاس داری تنها مدیریتی است که انتخاب چندین نقش را همزمان ایفا می کند مانند اداره کلاس، اداره اشخاص، اداره مکان، اداره زمان اداره دروس، همکاری در اداره مدرسه، همکاری با خانواده ها، اداره ارتباطها و ایفای ناگریزانه همین نقشها طبعا همه قشرهای جامعه را بر می انگیزد که انتظارات زیاد و گوناگونی از معلم داشته باشند.

علاوه بر انتظارهایی که خود معلم از خویشتن دارد بدیهی است که برای موفقیت در این گونه مدیریتهای رنگارنگ تنها آشنایی با علوم رفتاری و اجتماعی کفایت نمی کند بلکه مستلزم خلاقیت یا هنرمندی شخص معلم است. از این رو گفته اند که مدیریت هم علم است هم هنر، علم طبعا مبانی نظری، اصول و روش های مدیریت را در بر می گیرد و هنر موارد کاربردی با انتقال دادن علم به عمل را شامل می شود. عامل تکمیلی در همه انواع تدریس و در همه مقاطع آموزشی، که مورد قبول معلمان و مدیران می شود عامل مدیریت کلاس است.

در ادامه با مقالات زیر قصد داریم مهارت های معلمی را حرفه ای دنبال کنیم . پس با ما همراه باشید